Hlavní výhody pěstování ve vyvýšených záhonech

 • Vyvýšený záhon lépe odolává přízemním jarním mrazíkům.
 • Pěstování je pohodlnější– nebolí vás tolik záda.
 • Půda se na jaře rychleji prohřívá a rostliny začínají dříve růst, než na běžném záhonu.
 • Odpadá plení plevele!
 • Ochrana úrody proti našim mazlíčkům 🙂
 • Výpěstky díky třívrstvé struktuře založení prosperují až násobně lépe a jsou ochráněny před povětrnostními vlivy
 • Střední vrstva tlejícího kompostu dodává až 5 let bez výměny   živiny a hnilobný proces přitápí kořenovému systému rostlin a tím je zaručena mnohem vyšší úroda
 • Díky výšce vyvýšených záhonů lze půdu pohodlně prokypřit, což prospívá růstu rostlin.
 • Rostliny se nemohou nekontrolovaně rozrůstat mimo záhon.
 • Vyvýšení záhonu nad terén umožňuje použít kvalitní substrát všude tam, kde není úrodná půda nebo kde je horší mikroklima.
 • Díky velkému množství organické hmoty je ve vysokém záhoně kvalitní kyprý a úrodný substrát. Vzhledem k postupnému uvolňování živin při rozkladu organické hmoty není potřeba záhon ani hnojit, maximálně se doplňuje kompost.
 • Záhon může poskytnout lepší mikroklimatické podmínky. Vyvýšené místo slouží jako lapač slunečních paprsků, vysoký záhon se tak snadněji prohřívá. Dokonce i při tlení organické hmoty v záhonu se uvolňuje teplo. Vysoký záhon sice nikdy nemůže nahradit pařeniště, přesto urychlí o pár dní sklizeň zeleniny.
 • Organická hmota v záhonu slouží zase jako houba na srážkovou vodu, pojme ji mnohem více než běžný záhon na stejné ploše. Na druhou stranu díky vyvýšenosti nad terénem se voda může rychleji odpařovat, což ale výrazně zmírníme mulčováním.
 • Vysoký záhon umožní pěstovat rostliny i na místech, kde by to předtím nebylo možné vůbec – například na navážce suti nebo vydlážděné ploše.
 • V neposlední řadě usnadňuje zahradničení starším lidem, kteří se hůře ohýbají, nebo lidem s tělesným postižením. O vysoké záhony se totiž dá starat i vsedě.
 • Při pěstování ve vyvýšených záhonech se zvyšuje úrodnost půdy, a tím pádem i výnos. Půda nezná půdní škraloup, není potřeba nikde na ni šlapat a tím drží pěkně nakypřena.