Trvale udržitelný rozvoj (TUR)    

Co to je?

Trvale udržitelný rozvoj je takovým rozvojem, který naplňuje potřeby přítomných generací, aniž by ohrozil schopnost budoucích generací naplňovat potřeby své.“ V každém případě je koncept trvale udržitelného rozvoje mnohem širší než ochrana životního prostředí.

Světová komise pro životní prostředí,1987

Co děláme my:

Naše společnost se připojila k principům trvale udržitelného rozvoje tím, že vracíme spotřebovaný materiál tzn. v našem případě dřevo zpět do přírody. Jak to funguje? Máme spočteno , kolik dřeva spotřebujeme ročně a stejné množství stromů vysadíme, počítáno na ročním přírůstku po 5 letech. To znamená, že po 5 letech našeho fungování budeme postupně vracet stejné množství dřeva vytěženého a počínaje dalším rokem vždy 2 násobek naší roční spotřeby. To znamená , že po 10 letech bychom měli vracet do přírody 3,5 násobek naší spotřeby , pokud počítáme zvýšení naší produkce o 20% ročně.

Další globální principy TUR

  • udržitelný rozvoj obecně vyžaduje transformaci existující hospodářské základny, při zachování výkonnosti hospodářství, a vývoj technologií přátelských vůči prostředí a snižujících materiálovou a energetickou náročnost výroby;
  • Udržitelný rozvoj také vyžaduje transformaci společnosti ve směru snížení spotřeby zdrojů;
  • udržitelný rozvoj musí zvážit potřeby všech přírodních druhů a jejich právo na určitou kvalitu života a podíl na zdrojích;
  • má-li být ekonomický rozvoj udržitelný, nemůže zanedbávat omezení daná životním prostředím nebo být založen na destrukci přírodních zdrojů;

Certifikace FSC ®

Potvrzením našeho zájmu o udržitelnost naší výroby je i certifikace FSC ®.  Jako první firma z ČR a SR v oblasti výroby zahradního nábytku, doplňků a vybavení zahradních hřišť jsme získali v roce 2020 tento certifikát od společnosti TÜV SÜD Czech s.r.o.

FSC ® certifikát potvrzuje , že dřevo ze kterého vyrábíme bylo vytěženo a  zpracováno férovým způsobem , vytěženo v certifikovaných lesích, kde je zajištěna obnova a ekologičnost celého procesu.